Center for Stress- og Traumebehandling
Psykolog Thomas Iversen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 70 27 47 67
Mbl. 20 12 02 22

  • Autoriseret psykolog
  • Specialist og supervisor i psykoterapi
  • Specialist og supervisor i psykotraumatologi
  • Medlem af Dansk Psykologforening